01/04/2019
   

MATConnect

april 2019
   
   

Graag bezorgen we u hieronder een overzicht van de belangrijkste (nieuws)berichten
verschenen op MATConnect tussen 21/03/2019 - 28/03/2019.

MATConnect is het online kennispunt omtrent de organisatie en werking van lokale besturen.

Meer info? Vragen of suggesties? Contacteer ons via info@matconnect.be of 050 64 28 18.
Of neem een kijkje op http://www.matconnect.be.

   
   
  Klantgerichte lokale besturen: te mooi om niet waar te zijn
26/03/2019 - Tom Vandooren
 

De burger als klant: 3 uitdagingen

 

Het lokale bestuursniveau is het meest nabije en dus ook meest impactrijke niveau. Burgers ervaren lokaal dagelijks hoe beleid zich in de vorm van kansen, mogelijkheden, reglementen en verplichtingen aan hen presenteert.

Met de inburgering  van het New Public Management deden bedrijfsmatige logica’s hun intrede in bestuurlijk denken. Technieken van efficiëntie en kwaliteitszorg werden vanuit de bedrijfswereld ingevoerd en omgezet naar ...

 

Lees meer


 
   
 
   
  Mandaatopdracht voor het managementteam - of hoe de algemeen directeur gericht kan sturen
25/03/2019 - Uitgeverij Vanden Broele
 

De nieuwe legislatuur komt op koers. De bedrijfsdoelstellingen worden duidelijk. De periode waarbinnen ze moeten gerealiseerd worden is eveneens duidelijk. Het managementteam is nu aan zet. Onder leiding van de algemeen directeur kan een strategische planning opgemaakt worden en kan de timing worden uitgezet. Maar hoe kan de algemeen directeur er nu zeker van zijn dat al die goede voornemens gaan uitmonden in de realisatie van het bestuursakkoord?

Misschien ontbreekt voor een optimaal...

 

Lees meer


 
   
 
   
  Uit het (lokale bestuurs)leven gegrepen: statistieken na de verkiezingen
24/03/2019 - Uitgeverij Vanden Broele
 

Met de verkiezingen van 14 oktober 2018 en de installaties van de gemeenteraad achter de rug, zette onze redactie voor u enkele statistieken op een rijtje.* We steken van wal met het managementteam, dat zowel door de verkiezingen als door de hervorming van de decretale graden in 2018 in de meeste gemeenten in een gewijzigde formatie 2019 aanvat.

 

Het managementteam

In 2018 telden de gemeentelijke managementteams nog 1856 leden. In 2019 is er een sprong naar 2121. De globale stijging...

 

Lees meer


 
   
 
   
  Voor u geselecteerd ...
23/03/2019 - Uitgeverij Vanden Broele
 

Onze redactie selecteerde nog een reeks nieuwtjes en weetjes die van direct belang zijn voor de werking van lokale besturen.

 

1. Nieuwe prognose gemeentefonds 2019 - 2025

Het Agentschap Binnenlands Bestuur publiceerde recent op zijn website de nieuwe prognosetabel voor 2019 tot en met 2025, wat u moet toelaten om een beter beeld te hebben over de vermoedelijke hoofddotatie. Meer info via de site van het agentschap.

 

2. Nieuwe omzendbrief gemeentelijke fiscaliteit

De Vlaamse...

 

Lees meer


 
   
 
   
  Parlementaire vragen en antwoorden voor het managementteam
22/03/2019 - Uitgeverij Vanden Broele
 

Onze redactie maakte voor u een korte selectie van actuele topics die aan bod kwamen in het Vlaams parlement.

 

Samenstellen van een gemeenteraadscommissie

Wat de gemeenteraadscommissies betreft, werd klaarheid gebracht over:

  • De mogelijkheid om een gemeenteraadscommissie op te richten waarin alle gemeenteraadsleden zetelen;

  • Het aantal leden van elke raadscommissie;

  • De mogelijkheid presentiegeld toe te kennen.

Klik hier voor meer info.

 

Raad van bestuur...

 

Lees meer


 
   
 
   
  Snelgids gemeentelijke werking - editie 2019
21/03/2019 - Uitgeverij Vanden Broele
 

Het Decreet lokaal bestuur zet de lijnen uit voor de werking van de lokale besturen en bepaalt met ingang van 1 januari 2019 de specifieke bevoegdheden voor de politieke en ambtelijke organisatie. 

De Snelgids gemeentelijke werking vat de essentie van het decreet voor u samen. Daarbij komen eerst en vooral de krachtlijnen van het Decreet lokaal bestuur aan bod, kernachtig en to the point. 

Het tweede en lijvigste deel van deze publicatie omvat per orgaan en per functie een...


 

 

Lees meer


 
   
 
    -
 
   
Vanden Broele Stationslaan 23, Brugge
t +32 50 64 28 00
uitgeverij@vandenbroele.be