04/03/2019
   

MATConnect

maart 2019
   
   

Graag bezorgen we u hieronder een overzicht van de belangrijkste (nieuws)berichten
verschenen op MATConnect tussen 21/02/2019 - 04/03/2019.

MATConnect is het online kennispunt omtrent de organisatie en werking van lokale besturen.

Meer info? Vragen of suggesties? Contacteer ons via info@matconnect.be of 050 64 28 18.
Of neem een kijkje op www.matconnect.be.

   
   
  Uitbreiding van de bekendmakingsplicht: de essentie van Omzendbrief KB/ABB 2018/4 samengevat
27/02/2019 - Kathleen Lambrechts
 

Het Decreet lokaal bestuur en het Bestuursdecreet hertekenen de krijtlijnen van de bekendmakingsplicht en het bestuurlijk toezicht. Recent verscheen Omzendbrief KB/ABB 2018/4 over de hervorming van het bestuurlijk toezicht en de uitbreiding van de bekendmakingsplicht. Onze redactie maakte een bondige samenvatting van deze omzendbrief zodat u met de essentie aan de slag kunt.

Samenvatting Omzendbrief KB/ABB 2018/4

 
Lees meer


 
   
 
   
  Partnership tussen EXELLO.net en Uitgeverij Vanden Broele
26/02/2019 - Uitgeverij Vanden Broele
 

2019 zal voor lokale besturen onvermijdelijk geboekstaafd worden als het jaar van het Decreet Lokaal Bestuur. Om deze uitdaging – en alle andere waarmee de algemeen directeur en zijn managementteam geconfronteerd worden – op de best denkbare manier te kunnen trotseren, sloten EXELLO.net en Uitgeverij Vanden Broele een “golden partnership”.

 

Lees meer


 
   
 
   
  Projectverenigingen in de kijker
25/02/2019 - Uitgeverij Vanden Broele
 

Eén van de mogelijkheden die lokale besturen ter beschikking hebben om gemeentegrensoverschrijdend samen te werken is de projectvereniging. Marc Verhulst, auteur van de recent heruitgegeven publicatie "De intergemeentelijke samenwerking in Vlaanderen" (2019) bundelde in een tiental pagina's wat een projectvereniging precies inhoudt. Het hoofdstuk kunt u via deze link downloaden.

 

Lees meer


 
   
 
   
  Ten strijde tegen leegstand - maar hoe zit het precies met het gemeentepersoneel dat de vaststelling van leegstand moet doen?
24/02/2019 - Bart Engelen
 

Sinds 2010 is de opsporing, registratie en aanpak van leegstand een gemeentelijke opdracht: de gemeentelijke overheid houdt het leegstandsregister bij en kan ervoor kiezen om een leegstandsheffing op te leggen. Het Decreet van 14 oktober 2016 heeft de verplichting om een leegstandsregister bij te houden geschrapt, waardoor gemeenten voortaan zelf kunnen bepalen of ze een leegstandsbeleid willen voeren, en hoe ze dat willen doen.

 

Lees meer


 
   
 
   
  Mandaatopdrachten als sluitstuk voor strategisch management
23/02/2019 - Uitgeverij Vanden Broele
 

Na het omzetten van de politieke afspraken naar strategische doelstellingen zal de algemeen directeur samen met het managementteam het plan van aanpak uitwerken en overgaan tot de uitvoering. Eén van de instrumenten die een waardevolle betekenis kunnen hebben om resultaatgericht te werk te gaan is de mandaatopdracht. Het principe komt erop neer dat personeelsleden (van A-niveau of eventueel B-niveau) een mandaatopdracht krijgen voor een afgelijnde periode. Op het einde van die periode...

 

Lees meer


 
   
 
    -
 
   
Vanden Broele Stationslaan 23, Brugge
t +32 50 64 28 00
uitgeverij@vandenbroele.be