13/05/2019
   

HRM Connect

mei 2019
   
   

Graag bezorgen we u hieronder een overzicht van de belangrijkste (nieuws)berichten
verschenen op HRMConnect tussen 01/05/2019 - 13/05/2019.

HRMConnect, dat is het online kennispunt personeelsbeleid.

Meer info? Vragen of suggesties? Contacteer ons via info@hrmconnect.be of 050 64 28 18.
Of neem een kijkje op www.hrmconnect.be.

   
   
  De evaluatie van de decretale graden anno 2019: een opdracht voor het nieuwe bestuur
06/05/2019 - Chris De Meerleer
 

Het Decreet lokaal bestuur heroriënteert de evaluatiecyclus en hamert daarbij op opvolging en feedback als uitgangspunt, al dan niet door middel van een evaluatie. Chris De Meerleer zette voor u nog even alles op een rijtje voor de specifieke context van de decretale graden binnen het lokaal bestuur. Klik op onderstaand document om de bijdrage te downloaden.

 

Lees meer


 
   
 
   
  Aanstellings-, ontslag-, sanctie- en tuchtbevoegdheid in het decreet lokaal bestuur: een helder overzicht
05/05/2019 - Kathleen Lambrechts
 

In het Decreet lokaal bestuur is het aanstellen en ontslaan van personeel, evenals het uitspreken van sancties en tuchtstraffen een bevoegdheid die is toevertrouwd aan de uitvoerende organen: het college van burgemeester en schepenen voor het gemeentepersoneel (art. 56, §3, 2° DLB) en het vast bureau voor het OCMW personeel (art. 84 §3, 2° DLB).
 

Lees meer


 
   
 
   
  Nu tweede pensioenpijler mogelijk voor alle contractuelen
04/05/2019 - Uitgeverij Vanden Broele
 

Contractuele personeelsleden die geen of slechts een laag aanvullend pensioen hebben, kunnen nu ook toegang krijgen tot een tweede pensioenpijler. Deze regeling is effectief sinds de nieuwe wet van 6 december 2018 in werking trad op 27 maart 2019. Hiervoor moet de werknemer zelf het initiatief nemen om een overeenkomst ‘vrij aanvullend pensioen werknemer’ (VAPW) af te sluiten. 

 

Lees meer


 
   
 
   
  Statutaire ambtenaren uit het Verenigd Koninkrijk : overgangsmaatregel in geval van harde Brexit
03/05/2019 - Uitgeverij Vanden Broele
 

Voor de besturen die burgers van het Verenigd Koninkrijk onder hun statutaire ambtenaren tellen, is er goed nieuws: de Vlaamse Regering bekrachtigde in maart bij decreet de nodige overgangsmaatregelen waardoor in geval van een harde Brexit de Britse onderdanen die statutair tewerkgesteld zijn gelijkgesteld worden met onderdanen van een lid van de Europese Unie. Op die manier wordt de huidige nationaliteitsvereiste dus bijgestuurd.

 

Lees meer


 
   
 
   
  Het bijzonder comité voor de sociale dienst in een notendop
02/05/2019 - Uitgeverij Vanden Broele
 

We maken van deze nieuwsbrief even gebruik om de nieuwe eend in de bijt onder de aandacht te brengen: het bijzonder comité voor de sociale dienst. Als unieke toevoeging door het Decreet lokaal bestuur is dit uitvoerend orgaan voor velen minder bekend dan zou moeten, dus staat onze redactie graag kort stil bij de samenstelling en de bevoegdheden ervan.
 

Lees meer


 
   
 
   
  Publicatie in de kijker: de pensioenreglementering in lokale besturen
01/05/2019 - Uitgeverij Vanden Broele
 

Voor HRMConnect-abonnees staat er op het platform www.hrmconnect.be een fonkelnieuwe editie omtrent de pensioenreglementering in lokale besturen ter beschikking, uitgewerkt door Silvy Tomassetti. Klik op onderstaande afbeelding om deze publicatie online te consulteren.

 

Lees meer

   
 
    -
 
   
Vanden Broele Stationslaan 23, Brugge
t +32 50 64 28 00
uitgeverij@vandenbroele.be