28/02/2019
   

HRM Connect

Februari 2019
   
   

Graag bezorgen we u hieronder een overzicht van de belangrijkste (nieuws)berichten
verschenen op HRMConnect tussen 01/02/2019 - 28/02/2019.

HRMConnect, dat is het online kennispunt personeelsbeleid.

Meer info? Vragen of suggesties? Contacteer ons via info@hrmconnect.be of 050 64 28 18.
Of neem een kijkje op www.hrmconnect.be.

   
   
  Basisopleiding - de personeelsreglementering in lokale besturen (tweedaagse)
28/02/2019 - Uitgeverij Vanden Broele
 

Data en locaties: 
Dinsdag 12 & donderdag 28 maart 2019
Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3 | 9051 Sint-Denijs-Westrem

Vrijdag 5 & vrijdag 26 april 2019

Park Inn Leuven
Martelarenlaan 36 | 3010 Leuven
Spreker: Aanje Kints

Over de studiedag

Streeft u naar een grondige kennis van de sociale wetgeving in uw bestuur? Dan is deze opleiding ongetwijfeld iets voor u! Op twee dagen tijd doorloopt lesgeefster Aanje Kints de tewerkstelling van een personeelslid, van de...

 

Lees meer


 
   
 
   
  Afkoop studiejaren voor ambtenaren
27/02/2019 - Silvy Tomassetti
 

De ambtenaren die geen aanspraak maken op een (volledige) gratis diplomabonificatie kunnen er toch voor zorgen dat hun (niet gratis aanneembare) studieperioden meetellen voor de berekening van hun pensioen door een regularisatiebijdrage te betalen. Een gelijkaardig systeem bestond eerder al in het pensioenstelsel van de werknemers en zelfstandigen. 

 

Lees meer


 
   
 
   
  Publicatie in de kijker: de pensioenreglementering in lokale besturen - editie 2019
21/02/2019 - Silvy Tomassetti
 

De opeenvolgende pensioenhervormingen van de voorbije jaren doen heel wat vragen rijzen over de impact ervan op de pensioendossiers van de lokale overheden.

Vanaf welke leeftijd kan men zijn rustpensioen opnemen? Hoe wordt dit pensioen berekend en welke inhoudingen worden erop gedaan? Is het toegestaan om het pensioen te cumuleren met andere inkomsten? Wat in geval van overlijden?

Dit naslagwerk beantwoordt al deze vragen voor de statutaire medewerkers in lokale besturen en...

 

Lees meer


 
   
 
   
  Wat brengt 2019 voor de personeelsreglementering?
12/02/2019 - Uitgeverij Vanden Broele
 

Hieronder geven wij een kort overzicht van de maatregelen die in werking treden in 2019 en de maatregelen waarvoor we nog wachten op uitvoeringsbesluiten. 

  • Uitbreiding begrip ‘kind met handicap’  bij adoptieverlof en ouderschapsverlof

Personeelsleden met een gehandicapt kind hebben een uitgebreider recht op ouderschapsverlof en adoptieverlof. Zo heeft een personeelslid met een gehandicapt kind recht op ouderschapsverlof tot het kind 21 jaar wordt en een...

 

Lees meer


 
   
 
   
  Uitzendarbeid: nieuwe regels vanaf 1 februari 2019
05/02/2019 - Uitgeverij Vanden Broele
 

In een vorig nieuwsbericht gaven we mee dat uitzendarbeid in lokale besturen mogelijk is bij deze motieven:

  • Tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid van wie de AO is geschorst;
  • Tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid van wie de AO is beëindigd;
  • Tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid met deeltijdse loopbaanonderbreking of met vermindering van de arbeidsprestaties in het kader van het zorgkrediet;
  • ...
 

Lees meer


 
   
 
    --
 
   
Vanden Broele Stationslaan 23, Brugge
t +32 50 64 28 00
uitgeverij@vandenbroele.be